www.grenaa-klinik.dk

Undertryk i mellemøret

Otovent

Otovent mod væske og undertryk i mellemøret

Otovent - enkel, risikofri og børnevenlig metode mod væske og undertryk i mellemøret. Otovent er opfundet af den danske speciallæge i øre-næse-halssygdomme Sven-Eric Stangerup. Med Otovent kan drænindlæggelse undgås i ca. 50% af tilfældene. Brugt forebyggende kan Otovent hos ca. 8% forbedre mellemøretrykket og derved forebygge udviklingen af mellemørekatar.

Otovent kan endvidere forebygge "barotitis", som er den smertefulde tilstand, der kan opstå i ørerne under flylandinger.

Otovent-metoden, som er kendt og brugt i over 20 lande, er et velfungerende ikke-operativt alternativ til drænindlæggelse. Ny dokumentation viser endvidere metodens effektivitet for selv små børn (under 3 år), samt for både børn og voksne i forbindelse med flyvning. På små børn fungerer deflationsfasen (se nedenfor) bedst.

Otovent forhandles på apoteket i 2 pakningsstørrelse: 1 næsestykke og 5 mediciske balloner. Til behandling i 2-3 uger. 2 næsestykker og 30 medicinske balloner. Til længere behandlingsperioder eller flere korte. Total behandlingstid 3-4 måneder.

Otovent-metoden er en moderne udvikling af Vasalva/Politzer og har følgende positive egenskaber:

a) Tovejsfunktion: Både den passive inflationsfase og den aktive deflationsfase muliggør åbning af øretrompeten. Inflationsfasen er fasen, hvor ballonen blæses op gennem det ene næsebor. Deflationsfasen er fasen, hvor luften strømmer fra ballonen ind i næseboret.
Bemærk, at i 70% af tilfældene opnås et godt behandlingsresultat med inflationsfasen alene. Prøv derfor altid først med inflationsfasen alene. Får barnet ikke trykudligning, anvendes både inflations- og deflationsfasen.

b) Kontrolfunktion: Ved opblæsning via næsen af den testede medicinske ballon skabes et terapeutisk tryk. Det er med andre ord let for forældrene at kontrollere, om barnet har udført behandlingen korrekt.

c) Legemomentet: De fleste børn synes om at blæse i ballon. Legemomentet i Otovent-metoden bidrager til, at barnet accepterer behandlingen.

d) Egenbehandling: Lidt ældre børn, som har lært sig Otovent-metoden, kan både udføre og kontrollere behandlingen selv.

Negative effekter har ikke kunnet påvises, hverken i kliniske studier eller i rapporter fra nogen af de over 20 lande, hvor børn og voksne i dag behandles med Otovent-metoden.

Otovent-metoden - korrekt anvendt - tilbyder en god hjælp til børn med undertryk og/eller væske i mellemøret. 50% af børn fra 8 måneder får en normalisering af eller en bedring af deres undertryk i mellemøret.

Otovent-metoden er desuden effektiv til at neutralisere undertryk hos både børn og voksne efter flyvning.